Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

9 iulie 2018: Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2018/2019

În perioada 10-13 iulie 2018 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • dosar plic
 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate - copie;
 • certificatul de naştere - copie;
 • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2018-2019

 

Evaluare națională 2018

REZULTATE; CONTESTAȚII

Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - ANUNȚ

Repartizarea candidaților pe săli:

 

Testare pentru clasa a V-a - an școlar 2018-2019

TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI A V-A - an școlar 2018-2019

Lecturi recomandate pentru clasa a V-a

REZULTATE FINALE

REPARTIZARE PE SĂLI

ANUNȚ:

 • Înscrierile pentru clasa a V-a se încheie în data de 06.06.2018, orele 11.00.
 • Numărul elevilor înscriși în data de 05.06.2018 este de 101.
 • Toți candidații vor fi prezenți în sala de festivități a C.N.U., miercuri, 06.06.2018, ora 16.45.

Testarea pentru clasa a V-a va avea loc miercuri, 6 iunie 2018, ora 17.00.

Înscrierile se fac la secretariatul C.N.U.,  în perioada  3 mai - 5 iunie 2018, orele 8.00-15.00.

Actele necesare pentru înscrierea în clasa a V-a:

- Cerere tip (secretariat C.N.U.);
- Copie certificat naştere.

Încadrare:

 • Diriginte: prof. lb. engleză, Gaidargi Ana-Maria-Andreea
 • Limba și literatura română: prof. Popoiu Daniela-Janet
 • Matematică: prof. Popoiu Emil-Dănuț
 • Informatică: prof. Vulpoiu Genovica 

Limbi străine studiate: lb. engleză, lb. germană

 

Școala Altfel - 26-30 martie 2018

Programul activităților în săptămâna Școala Altfel: 26 martie - 30 martie 2018.