Transferuri elevi 2017-2018

Rezultatele diferențelor, profil umanist, septembrie 2017

Rezultatele testărilor din sesiunea septembrie 2017

În cadrul Consiliului de Administrație din 1.09.2017 s-au luat următoarele decizii:

 1. S-a stabilit numărul maxim de elevi/clasă, conform ROFUIP și aprobării CA al ISJ nr. 7212/29.08.2017.
 2. În cazul în care numărul solicitărilor depășește numărul locurilor, ordinea ocupării acestora va fi dată de punctajul obținut la testări.
 3. În caz de egalitate, departajarea va fi făcută de media generală a anului școlar anterior.
 • Situația transferurilor în urma Consiliului de Administrație din 1.09.2017
 • Planificarea examenelor de diferență și a testărilor
 • Cererile de transfer pentru anul școlar 2017-2018 se depun la secretariatul Colegiului Național "Unirea", până la data de 25 august 2017.
 • Diferenţe: materii care nu s-au studiat în anul anterior.
  Testări:
  - matematică–informatică: matematica, informatică
  - stiinţe ale naturii: chimie, biologie
  - uman: limba şi literatura română (materia din programa de bacalaureat), limba germană (filologie), istorie (ştiinţe sociale)

 • Bibliografia pentru examenele de diferență și testări: MatematicăInformaticăChimieBiologie; Limba latină.
 

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2017/2018 - aici.

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2017

12 iulie 2017: Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2017/2018

În perioada 13-17 iulie 2017 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 • dosar plic
 • cererea de înscriere;
 • cartea de identitate - copie;
 • certificatul de naştere - copie și original;
 • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
 • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
 • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018

 

BACALAUREAT 2017, sesiunea iunie-iulie

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2017

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

Lista opțiunilor candidaților

Luni, 26 iunie 2017: Proba E)a) - Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 28 iunie 2017: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Vineri, 30 iunie 2017: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă) - Repartizare pe săli

10 iulie 2017REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII (alfabetic)REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII (după medie)