UNIREA  FACE  PUTEREA!

CNU2015

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2016

Elevii clasei a VIII-a vor fi prezenţi pentru evaluarea naţională în sălile afişate, între orele 8,00-8,30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate (sau certificatul de naştere). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 

Luni, 27 iunie 2016 - Limba şi literatura română

Miercuri, 29 iunie 2016 - Matematica

REPARTIZARE PE SĂLI - Matematica

 

BACALAUREAT 2016, SESIUNEA IUNIE-IULIE

  • PROBA C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, începe luni, 27 iunie 2016, ora 12.00, cu proba de înţelegere a unui text audiat (durata probei: 20 de minute). Proba scrisă, cu durata de 120 de minute începe la ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE AUDIȚIE ȘI PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ - SALA 26

ECHIVALĂRI - PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBA A, PROBA D

 

Lectura particulară - clasa a V-a

 

Testare pentru clasa a V-a - an şcolar 2016-2017

În urma contestațiilor, nu s-au modificat punctajele.

Obs. Elevii declarați admiși se vor înscrie până la data de 17 iunie 2016. În caz contrar locul va fi declarat liber.

 

Olimpiada de Informatică - etapa judeţeană, 2016

Concurenţii vor fi prezenţi în sălile de concurs de la Colegiul Naţional "Unirea", sâmbătă, 12 martie 2016, ora 8.30. Competiţia va începe la ora 9.00.