Grafic de şedinţe C.P.

Consiliul profesoral

Tematica şedinţelor pe semestrul I, an şcolar 2010-2011

 

   Nr.  

Tema

 Data        

Responsabili

1.

  Reorganizarea CA, planificarea activităţilor în perioada 2-15 septembrie

sept. 2010

   Directorii

2.

  Discutarea unor aspecte legate de încadrare,

  Comunicări directori şi Consilier educativ

sept. 2010

   Directorii

3.

  Prezentarea raportului general privind starea şi calitatea învăţământului în  anul şcolar 2009-2010, a planului managerial, dezbaterea ROI.

  Informaţii de la ISJ şi MECTS

 

oct. 2010

  Directorii

  Responsabilii de 

  catedră

4.

 Aprobarea planului de şcolarizare

nov. 2010

  Director

  Responsabilii de

  compartimente

5.

  Pregatirea Zilelor Colegiului

 

dec. 2010

 Directorii,

 Consilierul educativ

6.

 (Auto) evaluarea instituţională şi managementul calităţii totale – atelier de lucru

ianuarie 2010

  Directorii,

  Popescu Ioana

 

 

 

Consiliul profesoral

Tematica şedinţelor pe semestrul al II-lea, an şcolar 2010-2011

 Nr.   

 Tema

     Data        

    Responsabili

1.

Analiza activitatii pe sem.I si prezentarea planului managerial pentru sem.al II-lea

 Februarie 2011

 Directori,sefi comisii metodice

2.

 Discutarea proiectului de incadrare pentru anul scolar 2011-2012, avizarea disciplinelor optionale

Martie 2011

 Şefi comisii metodice

3.

Analiza rezultatelor obtinute la Olimpiadele nationale, pregatirea examenelor nationale

Aprilie 2011

 Directori,sefi comisii metodice

4.

Dezbatere asupra actiunilor care trebuie organizate in vederea cresterii gradului de atractivitate a CNU pentru absolventii de clasa a IV-a si a VIII-a

Mai 2011

Directori

Responsabilii de compartimente

5.

Incheierea situatiei scolare

 

Iunie 2011

Directori, diriginti