BACALAUREAT 2015 - SESIUNEA IUNIE-IULIE

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2015 (actualizat)

  • PROBA A, de evaluare a competenţelor lingvistice şi de comunicare orală în limba română, începe luni, 8 iunie 2015, ora 9.00.

Candidaţii vor fi prezenţi la colegiu cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

REZULTATE - PROBA A

  • PROBA D, de evaluare a competenţelor digitale, începe luni, 15 iunie 2015, ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

ECHIVALĂRI - PROBA D

REZULTATE - PROBA D

  • PROBA C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, începe luni, 22 iunie 2015, ora 12.00, cu proba de înţelegere a unui text audiat (durata probei: 20 de minute). Proba scrisă, cu durata de 120 de minute începe la ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE AUDIŢIE ŞI PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ

ECHIVALĂRI - PROBA C

REZULTATE - PROBA C

  • PROBA E

Extrase din metodologie utile candidaților

29 iunie 2015 - Proba Ea), Limba și literatura română

1 iulie 2015 - Proba Ec), proba obligatorie a profilului

3 iulie 2014 - Proba Ed), proba la alegere a profilului și specializării

 

BACALAUREAT 2015 - MODIFICARE ORDIN MINISTRU

ATENŢIE!

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2015 a fost MODIFICAT ŞI COMPLETAT.

 

Încadrare clasa a IX-a, an şcolar 2015-2016

Încadrarea la clasa a IX-a - anul şcolar 2015-2016

 

EVALUARE NAŢIONALĂ - 2015

Elevii clasei a VIII-a vor fi prezenţi pentru evaluarea naţională în sălile afişate, între orele 8,00-8,30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate (sau certificatul de naştere). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 

Luni, 22 iunie 2015 - Limba şi literatura română

Miercuri, 24 iunie 2015 - Matematica

REPARTIZARE PE SĂLI

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAŢII

REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAŢII

 

Testare pentru clasa a V-a - 11 iunie 2015