UNIREA  FACE  PUTEREA!

CNU2015

 

BACALAUREAT 2017, sesiunea iunie-iulie

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2017

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

Luni, 26 iunie 2017: Proba E)a) - Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 28 iunie 2017: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Vineri, 30 iunie 2017: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă)

 

Transferuri elevi 2017-2018

  • Cererile de transfer pentru anul școlar 2017-2018 se depun la secretariatul Colegiului Național "Unirea", până la data de 25 august 2017.
  • Bibliografia pentru examenele de diferență și testări: 
    MatematicăInformaticăChimieBiologie; Limba latină.
 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2017-2018

 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2017

26 iunie 2017: REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII

Elevii clasei a VIII-a vor fi prezenţi pentru Evaluarea Naţională în sălile afişate, cel târziu la ora 8,30 şi vor avea asupra lor cartea de identitate (sau certificatul de naştere). Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu telefoane mobile si cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către preşedintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Subiectele rezolvate pe ciornă/foaia cu subiecte fotocopiate nu se iau în considerare. 

Luni, 19 iunie 2017, ora 9.00 - Limba şi literatura română

Miercuri, 21 iunie 2017, ora 9.00 - Matematica

REPARTIZARE PE SĂLI