Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2018-2019 - aici.

 

Olimpiada "Științe pentru Juniori" - etapa națională 2018

Etapa națională a olimpiadei "Științe pentru Juniori" se va desfășura la Colegiul Național "Unirea" Focșani, în perioada 20-26 iulie 2018.

Detalii aici.

 

Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019

9 iulie 2018: Lista candidaților repartizați în clasa a IX-a la CNU în anul școlar 2018/2019

În perioada 10-13 iulie 2018 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  • dosar plic
  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate - copie;
  • certificatul de naştere - copie;
  • adeverinţă cu notele și media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

BACALAUREAT 2018, sesiunea iunie-iulie

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2018

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu cel puțin 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

Luni, 25 iunie 2018Proba E)a) - Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 27 iunie 2018: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Joi, 28 iunie 2018: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă) - Repartizare pe săli

9 iulie 2018: REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII (alfabetic), REZULTATE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII (după medie)

 

Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2018-2019