Corigenţe şi transferuri

 

Repartizarea în clasele a IX-a, anul școlar 2014-2015

Repartizarea elevilor admişi în clasa a IX-a la profilul matematică-informatică, anul școlar 2014-2015, poate fi accesată aici.

 

Admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

În perioada 17-25 iulie 2014, absolvenţii depun, la unităţile scolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

  • dosar plic;
  • cererea de înscriere;
  • cartea de identitate - copie xerox;
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională  din clasa a VIII-a;
  • foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
  • fişa medicală.

Candidaţii care, în perioada menţionată, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia judeţeană de admitere, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Încadrare clasa a IX-a, an şcolar 2014-2015

Încadrarea la clasa a IX-a - anul şcolar 2014-2015

Candidați admiși în clasa a IX-a cadrul CNU în anul școlar 2014-2015: 

Candidați admiși în clasa a IX-a 2014-2015.pdf

Candidați admiși în clasa a IX-a 2014-2015.xls

 

BACALAUREAT - SESIUNEA IUNIE-IULIE 2014

Extrase din metodologie utile candidaților

30 iunie 2014 - Proba Ea), Limba și literatura română: Repartizare pe săli a candidaților

Probele scrise Ec) și Ed): Lista opțiunilor candidaților

2 iulie 2014 - Proba Ec), proba obligatorie a profilului: Repartizare pe săli a candidaților

4 iulie 2014 - Proba Ed), proba la alegere a profilului: Repartizare pe săli a candidaților

7 iulie 2014 - Rezultate probe scrise înainte de contestații: 

BAC2014_VN_Rezultate_probe_scrise_inainte_de_contestatii.pdf

11 iulie 2014 - Rezultate finale probe scrise după contestații: 

BAC2014_VN_Rezultate_finale_probe_scrise_dupa_contestatii.pdf

Alte informații despre desfășurarea examenului de Bacalaureat le puteți găsi în secțiunea Utile->Examene