Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică

Componența claselor a IX-a, profilul matematică-informatică, an școlar 2015/2016 - aici.

 

CALENDAR TRANSFERURI ELEVI

  • Până pe 26 august 2015 (inclusiv) – depunerea cererilor de transfer la secretariatul Colegiului
  • 31 august – 3 septembrie 2015 – Diferenţe şi testări
  • 4 septembrie 2015 – Anunţarea rezultatelor

Elevii din alte şcoli care vor să se transfere la Colegiul Naţional "Unirea" vor susţine teste (admis – respins) în funcţie de profilul şi clasa la care solicită transferul (matematică, informatică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbă străină, istorie)

Condiţia ca media la purtare să fie 10 este eliminatorie.

 

ADMITEREA ÎN LICEU 2015

În perioada 16-24 iulie 2015 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

- dosar plic

- cererea de înscriere

- copie după cartea de identitate

- certificatul de naştere, în copie legalizată

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fişa medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

BACALAUREAT 2015 - MODIFICARE ORDIN MINISTRU

ATENŢIE!

Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2015 a fost MODIFICAT ŞI COMPLETAT.

 

Încadrare clasa a IX-a, an şcolar 2015-2016

Încadrarea la clasa a IX-a - anul şcolar 2015-2016

 

Performanţele uniriştilor la olimpiadele şcolare - etapa naţională, 2014-2015

Distincţii obţinute de elevii unirişti în anul şcolar 2014-2015 la etapa naţională a olimpiadelor şcolare.