Încadrare clasa a IX-a, anul școlar 2016-2017

 

Depunerea dosarelor pentru înscrierea în liceu 2016

În perioada 21-29 iulie 2016 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

- dosar plic

- cererea de înscriere

- cartea de identitate - copie

- certificatul de naştere, în copie legalizată

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fişa medicală

Candidaţii care în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

Eliberare adeverințe de promovare a examenului de bacalaureat 2016

Eliberarea foii matricole și a adeverinței care atestă promovarea examenului de bacalaureat pentru absolvenții din seria curentă, se face pe bază de cerere după următorul program:

  • miercuri, 13.07.2016 - orele 12.00 - 15.00
  • toate zilele lucrătoare începând cu data de 14.07.2016 - orele 8.00 - 15.00
 

Lectura particulară - clasa a V-a

 

Posturi vacante

 

Transferuri intersemestriale - februarie 2016