Examene

BACALAUREAT 2015 - SESIUNEA IUNIE-IULIE

  • PROBA A, de evaluare a competenţelor lingvistice şi de comunicare orală în limba română, începe luni, 8 iunie 2015, ora 9.00.

Candidaţii vor fi prezenţi la colegiu cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

REZULTATE - PROBA A

  • PROBA D, de evaluare a competenţelor digitale, începe luni, 15 iunie 2015, ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

ECHIVALĂRI - PROBA D

REZULTATE - PROBA D

  • PROBA C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, începe luni, 22 iunie 2015, ora 12.00, cu proba de înţelegere a unui text audiat (durata probei: 20 de minute). Proba scrisă, cu durata de 120 de minute începe la ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE AUDIŢIE ŞI PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ

ECHIVALĂRI - PROBA C

REZULTATE - PROBA C

 

Bacalaureat naţional 2015

  • Ordin 4430/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional 2015 - Descarcă
  • Calendarul examenului de bacalaureat naţional 2015 - Descarcă
 

Admitere în învăţământul liceal 2015

  • Ordin nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 - Descarcă
  • Calendarul admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 - Descarcă
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2015-2016 - Descarcă
 

Evaluare naţională 2015

  • Ordin 4431/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 - Descarcă
  • Calendarul de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2014-2015 - Descarcă
 
Mai multe articole..