A.S.S. Unirea

O.N.S.Ș 2023 - Șah băieți liceu

            Sah 2023 2        

Stanescu Mihai clasa a IX-a C

Locul III ONSS șah băieți liceu 2022 - 2023
profesor Viorel Paizan 
 

O.N.S.Ș 2023 - Tenis de masă băieți

            Tenis masa 2023 2      Tenis masa 2023  

Bobeica Eduard - clasa a X -a E

Locul I / județ 2023
Tenis de masă băieți liceu 
profesor Viorel Paizan
 

O.N.S.Ș - Volei fete, 2023

            Echipa volei 2023      Volei fete 2023  
 

O.N.S.Ș. - Baschet, 2023

            Baschet 2023      Diploma baschet 2023    
 

Săptămâna altfel 2023

 

ONSȘ - Baschet, 2023

            Baschet 2022      Diploma baschet 2022    
 
Mai multe articole..