Acţiuni caritabile - decembrie 2011

Consiliul elevilor CNU a dat starul campaniei de întrajutorare a elevilor cu posibilităţi materiale reduse sau care locuiesc şi invaţă în medii defavorizate. Darurile ce vor fi oferite în cadrul acestor acţiuni caritabile sunt posibile prin donaţiile elevilor şi profesorilor unirişti acordate în cadrul serbării de Crăciun (desfăşurată joi, 15 decembrie).
Cei dintâi copii care s-au bucurat de Moşul Unirist au fost micuţii de la grădiniţa şi gimnaziul satului Boţârlău. Aceştia au pregătit şi un mic program artistic şi i-au mărturisit Moşului că au fost cuminţi şi ascultători.