CALENDAR TRANSFERURI ELEVI

  • Până pe 26 august 2015 (inclusiv) – depunerea cererilor de transfer la secretariatul Colegiului
  • 31 august – 3 septembrie 2015 – Diferenţe şi testări
  • 4 septembrie 2015 – Anunţarea rezultatelor

Elevii din alte şcoli care vor să se transfere la Colegiul Naţional "Unirea" vor susţine teste (admis – respins) în funcţie de profilul şi clasa la care solicită transferul (matematică, informatică, chimie, biologie, limba şi literatura română, limbă străină, istorie)

Condiţia ca media la purtare să fie 10 este eliminatorie.

 

ADMITEREA ÎN LICEU 2015

În perioada 16-24 iulie 2015 (de la ora 800 la ora 1500), absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original. Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

- dosar plic

- cererea de înscriere

- copie după cartea de identitate

- certificatul de naştere, în copie legalizată

- adeverinţă cu notele si media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a

- foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale)

- fişa medicală

Candidaţii care, în perioada menţionată nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

 

REZULTATE BACALAUREAT 2015

Rezultate Bacalaureat 2015 ÎNAINTE de soluționarea contestațiilor:

- Rezultate BAC 2015 INAINTE de contestatii.pdf

- Rezultate BAC 2015 INAINTE de contestatii.xls 

 

EVALUARE NAŢIONALĂ 2015

  • Ierarhia absolvenţilor clasei a VIII-a pentru admiterea în licee 2015: .pdf , .xls
  • Rezultate finale Evaluare Națională 2015 după soluționarea contestațiilor: .pdf, .xls
 

BACALAUREAT 2015 - SESIUNEA IUNIE-IULIE

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2015 (actualizat)

  • PROBA A, de evaluare a competenţelor lingvistice şi de comunicare orală în limba română, începe luni, 8 iunie 2015, ora 9.00.

Candidaţii vor fi prezenţi la colegiu cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

REZULTATE - PROBA A

  • PROBA D, de evaluare a competenţelor digitale, începe luni, 15 iunie 2015, ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea probei şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PE ZILE ŞI SĂLI

ECHIVALĂRI - PROBA D

REZULTATE - PROBA D

  • PROBA C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, începe luni, 22 iunie 2015, ora 12.00, cu proba de înţelegere a unui text audiat (durata probei: 20 de minute). Proba scrisă, cu durata de 120 de minute începe la ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE AUDIŢIE ŞI PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ

ECHIVALĂRI - PROBA C

REZULTATE - PROBA C

  • PROBA E

Extrase din metodologie utile candidaților

29 iunie 2015 - Proba Ea), Limba și literatura română

1 iulie 2015 - Proba Ec), proba obligatorie a profilului

3 iulie 2014 - Proba Ed), proba la alegere a profilului și specializării