BACALAUREAT 2016, SESIUNEA IUNIE-IULIE

  • PROBA C, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare într-o limbă modernă, începe luni, 27 iunie 2016, ora 12.00, cu proba de înţelegere a unui text audiat (durata probei: 20 de minute). Proba scrisă, cu durata de 120 de minute începe la ora 13.00.

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA DE AUDIȚIE ȘI PROBA SCRISĂ

REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR PENTRU PROBA ORALĂ

ECHIVALĂRI - PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBA A, PROBA D PROBA C