BACALAUREAT 2016, SESIUNEA IUNIE-IULIE

Lista opțiunilor candidaților

Luni, 4 iulie 2016: Proba E)a)Limba şi literatura română (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Miercuri, 6 iulie 2016: Proba E)c) - Proba obligatorie a profilului (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Vineri, 8 iulie 2016: Proba E)d) - Proba la alegere a profilului şi specializării (probă scrisă) - Repartizare pe săli

Candidaţii vor fi prezenţi în sălile de examen cu 30 de minute înainte de susţinerea fiecărei probe şi vor avea asupra lor cartea de identitate.

EXTRASE utile candidaților din metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat - aici.

CALENDARUL examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ORDINUL nr. 5080/2015 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat naţional 2016 - aici.

ECHIVALĂRI - PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBA A, PROBA D, PROBA C

REZULTATE - PROBE SCRISE

Calendarul activității de vizionare a lucrărilor scrise:

21-22 iulie 2016 (orele 800-1500): Depunerea cererilor prin care se solicită vizualizarea lucrărilor (la unitatea de învățământ care a fost centru de examen)

1-2 august 2016: Vizualizarea lucrărilor de către solicitanți, conform procedurii și a programului anunțat