Testare pentru clasa a V-a - an şcolar 2016-2017

În urma contestațiilor, nu s-au modificat punctajele.

Obs. Elevii declarați admiși se vor înscrie până la data de 17 iunie 2016. În caz contrar locul va fi declarat liber.